Beletrie "L"

8. října 2014 v 18:59 | Lucie Vtelenská |  Katalog beletrie
Lacina, Václav: Plechový cirkus
Politická satira na nedávnou minulost .

Lacina, Václav: Poruč psu
Mnichovská krize a začátky okupace tvoří historický rámec 3. dílu společenské satiry, která v působivém kontrastu zachycuje ubohost maloměšťáckého pachtění za dědictvím po bohatém strýci.

Lahoda, Zdeněk: 2x inspektor Láska
Hlavní postava dvou Lahodových příběhů - Hon na medvídka a Past na krásného tygra - vrchní inspektor pražské kriminální policie a šéf oddělení pro vyšetřování vražd Jiří Láska,patří k těm kriminalistům z dob první republiky,kteří jsou na slovo vzatí odborníci,nekompromisní zastáci práva a spravedlnosti,ale také moudří znalci života a lidí.Jádro prvního příběhu tvoří násilná smrt zbohatlíka Moráka,majitele bankovního domu a vydřidušského lichváře.V druhém příběhu pátrá inspektor Láska po vrahovi mladého,ženami obdivovaného továrníka Hromady,předního člena golfového klubu,který byl zastřelen přímo na hřišti.

Lambert, Eric: Veteráni
Román popisuje válečné hrůzy z bojů v džunglích Nové Guineje s Japonci.

Lass, Herbert: Po dobrém nebo po zlém
Kniha je dílem pokrokového amerického sociálního pracovníka, který r. 1950 veřejně protestoval proti přepadení Koreje a žije nyní v ČSR. Na základě bohatých osobních zkušeností s bídou a zločinem amerických velkoměst i na základě bohaté dokumentace odhaluje autor hrůzy "amerického způsobu života", vládu zločinu, který jako neodlučný stín provází vládu amerických monopolů. V kapitolách zaplněných konkretními fakty je vylíčeno, jak zahnívající kapitalismus přímo plodí korupci, podvody, lež a zločinnost, která sahá do nejvyšších kruhů společnosti a jíž si vládnoucí třída zajišťuje své panství nad milionovým masami. To je ukázáno na materiálu, který je čerpán z celých novodobých dějin Spojených států a sahá až po "léta Eisenhowerova"

Lavreckij, J. R.: Pancho Villa
Každý národ má hrdinu, který pro štestí lidu obětoval svúj život, hrdinu na kterého nezapomína, neboť vyprávění o jeho statečnosti se dědí z pokolení na pokolení. Mexický lid vzpomíná na Pancho Villu.

Legendy a lidé
Příběhy čtrnácti partyzánských hrdinů Velké vlastenecké války, vyznamenaných nejvyššími sovětskými řády - Olexy Borkaňuka, učitelky Taťjany Mariněnkové, kapitána Jána Nálepky, Vladimíra Parachněviče, komsomolky AntoninyVasilije Revjakina, Michaila Selgikova a dalších, jsou svědectvím statečnosti, vlastenectví a velké morální síly prostých lidí v těžkých válečných podmínkách.

Leonov, Leonid: Cesta na oceán

Leonov, Leonid: Kasař

Lermontov, Michail Jurjevič: Démon
Poema na biblický námět o padlém andělu, odsouzeném pro vzpouru proti vládnoucímu božstvu k věčnému neklidu a k bezcílnému bloudění vesmírem, je ohlasem vlastního basníkova vědomí osamocenosti a bezmocnosti pod útlakem mikulášovské reakce.

Lešehrad, Emanuel: Schodiště přeludů
Schodiště přeludů jsou povídky poutavě dějové a vzrušující, jak je Emanuel Lešehrad, známý autor četných básnických a esejistických knih a badatel v oboru okultních věd, buď sám prožil nebo z prožití jiných osob seznal. Líčí v nich tajemné, nevšední bytosti lidské i události, jež zasahují neviditelně do podvědomí lidského nebo do neobjevených dosud tajů duchévé říše. Jsou zde řešena tajemství všeho druhu, většinou na podkladě posledních výzkumů z oboru metafysiky a metempsychosy a vůbec opírá se autor ve svých vypravováních více o vědu než o fantasii.
Je to zajímavá komposice učených dohadů a obrazotvornosti. Spisovatele zajímá především to, co je v životě lidském výjimečného a nevysvětlitelného. Autor vypravuje své příběhy způsobem poutavým a přece s jistou samozřejmostí a nenuceností. Jsou to vesměs všeobecně zajímavá témata. Samotářský profesor vynalézá houbu nezmar, potravinu budoucnosti; sochař jde za svým cílem výtvarným až k vraždě svých modelů, aby vystihl pravdivost výrazu jejích tváří; lidé mají souboje s drahokamy jako s živými tvory; zelený had tresce cynického revolucionáře, jenž za francouzské revoluce drancuje hroby francouzských králů. Je zde líčen případ sugesce, kdy sklenice čisté vody se může stát nejprudším jedem. Jinde opět autor líčí spojení lidského mozku s životy na jiné planetě, historie o zjevech strašidelných, o moderních čarodějnicích a čarodějích.

Letz, Štefan: Dobrodružství pod věží
Výbor z prózy Štefana Letze, který autorka sestavila a přeložila ze slovenštiny. Povídky o podobě nenávisti a křivdy.

Levi, Carlo: Kristus se zastavil v Eboli
Strhující líčení života jihoitalských vesničanů má svůj základ v autorově vlastní zkušenosti z vyhnaneckého pobytu v Lukánii za Mussoliniho fašistické diktatury. Levi zobrazuje osudy lidí v zemi, před níž se prý Kristus zastavil, v kraji, "kde zlo není morální kategorií, ale pozemskou bolestí trvale zakořeněnou ve věcech". Když Levi, lékař a malíř, napsal tuto svou prvotinu, byla záhy přeložena do 22 jazyků. Kniha vyniká vypravěčským uměním,jímž se řadí mezi přední díla světového písemnictví.

Lewis, Sinclair: Babbitt
Vrcholné dílo autorovo, v němž vytvořil typ průměrného měšťáka, jehož hlavním ideálem je dobré bydlo. V jeho osudech a myšlení zpodobil perem pravdy a satiry způsob života a názory dobře situovaných amerických občanů, kteří se "shodují v názoru, že dělnická třída se musí držet zkrátka, a chápou americkou demokracii jakožto systém, který neznamená rovnost majetku, zato však vyžaduje zdravou jednotu v myšlení, v oblékání, ve vyjadřování a v názorech na malířství a mravnost."

Lewis, Sinclair: Past na muže
Divoká řeka a indiánská osada Mantrap se ukáže jako skutečná past na muže nejen pro pana Prescotta, ale i pro krásnou Alvernu, která zde uvízla mezi obhroublými zálesáky a lovci kožešin.

Linek, Václav: Vrr r r, haf
Humor a satira. Kreslené vtipy doplněné humornými příběhy na téma pejskové a jejich páni

Linková, Charlotte: Hra se stíny
Napínavý román o lásce a zločinu s psychologickými prvky se odehrává během novoročních oslav v newyorské rezidenci bohatého amerického podnikatele. Ten k sobě pozval 4 přátele z mládí, jimž všem nějakým způsobem ublížil a o nichž se domnívá, že mu z jejich strany hrozí nebezpečí. Dříve, než může dojít k vyjasnění napjaté situace, je tento muž ve svém pokoji zabit. Na pozadí výslechů a retrospektivních vzpomínek ostatních se rodí dramatický obraz šesti osudů, které v jednom z anglických provinčních internátů spojila potřeba přátelství a zničilo sobectví jednoho z nich.

Lindbaeková, Lise: Tisíc norských lodí
Hrst příběhů o činnosti norského námořnictva v druhé světové válce.

Lion, Jindřich: V zemi růží a tabáku
Reportáž o přírodních krásách Bulharska, jeho historickém vývoji a kulturních zajímavostech. Příhody z toulek a rady těm, kteří se chystají na rekreaci k bulharskému moři.

Lolek, Stanislav: Lovecký deník
Próza s přírodní tematikou. Deníkové záznamy z autorova pobytu v horském revíru na Slovensku přibližně v letech 1920-1935.

London, Jack: Martin Eden
Románový příběh se silně autobiografickými prvky vypráví o prostém námořníkovi, který nesmírnou houževnatostí dosáhne vzdělání a začne tvořivě pracovat, aby nakonec získal bohatství a uznání svého talentu. Současně se však dočká krutého rozčarování když zjistí, že příslušníci tzv. vyšší společnosti - včetně dívky, kterou miluje - jsou malicherní, plní přetvářky a klamu...

London, Jack: Mořský vlk
Napínavý a vzrušující příběh z tuleňářské lodi, jíž velí krutý a egoistický kapitán Larsen. Intelektuál Humphrey Van Weyden se při ztroskotání parníčku přepravujícího cestující přes Sanfranciský záliv dostává na palubu Přízraku, lodi vedené despotickým kapitánem Vlkem Larsenem mířící k japonským břehům na lov tuleňů. Humprey musí poprvé v životě tvrdě pracovat a vydobýt si v prostředí, kde vládne jen právo silnějšího, důstojné postavení.

London, Jack: Ztracená tvář (2x)
Výbor z povídek.

London, Jack: Železná pata
Kniha líčí boj, který jednoho dne vypukne mezi plutokracií a lidem, jestliže to osud ve své zuřivosti dopustí.

Lottmanová, Eileen: Savannah
Osudy tří mladých žen ve městě Savannah.

Loukotková, Jarmila: Medúza
Blanka přijela do Prahy hledat slávu a bohatství, ale našla jen pár povrchních známostí, lidskou špatnost a nespokojenost s vlastním údělem. Když potká svůj osud v podobě ušlechtilého muže, umělce, milostné opojení ji promění ve zralou ženu.

Loukotková, Jarmila: Navzdory básník zpívá
Barvitý román o francouzském básníku-buřiči, který žil v 15. století. Autorka oživuje Paříž Villonova mládí, zejména Paříž chudiny a Paříž studentskou.
Loukotková, Jarmila: Není římského lidu
Hlavním hrdinou je kromě císaře Nera básník Petronius, soudce krásy na Neronově dvoře. Příběh vášní, vražd, intrik, násilí a lásky.

Loukotková, Jarmila: Pod maskou smích
Publius potkává krásnou Flammeu. On je Kartáginec, ona Římanka... Jak dopadne jejich vášnivá láska? Napínavý román vykresluje atmosféru tehdejší doby a prostředí.

Loukotková, Jarmila: Žít jednou spolu
Milostná novela s kriminální záletkou, odehrávající se v předvečer první světové války, líčí vztah dvou mladých lidí, do nějž necitlivě zasáhla lidská chamtivost, zloba a netolerance, ale který navzdory všemu zůstal pevný.

Lorenc, Zdeněk: Virakoča
Španělští dobyvatelé Ameriky, cesty za bohatstvím a zlatem.

Lowellová, Elizabeth: Rubínový záliv
Faith, úspěšná návrhářka rubínových šperků a Walker, odborník na rubínový trh, odhalují ostudné tajemství rubínového pokladu rodiny Montegeauových.

Lüdemann, Hans Ulrich: Samba nezní pro mrtvé
Dobrodružný román východoněmeckého spisovatele, volně se opírající o skutečné události z konce šedesátých let, odhaluje zločiny páchané na brazilských Indiánech v souvislosti s objevem zásob strategických nerostných surovin nabrazilském území.

Luknickij, Pavel: Nissó, dívka ze Siatangu
Poutavý, zajímavý a pro nás exotický život pamírských horalů, zvyků, obřadů i život na chánském dvoře a v chánově harému.
Lustbader, Eric: Černé srdce
Když se muž opět vztyčil, ve světle lampy se bíle zaleskla jehla a jakoby sama od sebe se mu zapíchla do krku. I když jehla skoro okamžitě zmizela, reakce na sebe nedala dlouho čekat. Mužovy svaly se napjaly a začal lapat po dechu. Ve stejném okamžiku žena otevřela oči. Měla je zamlžené touhou a zaostřovala je jen stěží. Přitáhla ho těsněji k sobě. Blížila se k vrcholu, který již zaplavoval její podbřišek a šířil se po celém jejím těle jako lesní požár. Vykřikla, ale ne vzrušením. Něco nebylo v pořádku. Když na ni jako rána kladivem dopadl upocený trup jejího milence, začala ječet. Povšimla si jeho skelných očí, které na ni upřeně hleděly, i když ji už nemohly vidět. Zůstával stále uvnitř ní, tvrdý jako kámen.

Lustig, Arnošt: Tma a světlo světa
Hrdina románu, který prošel nacistickým peklem, se po válce rozhoduje jak dál žít.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama