Beletrie "H" (Ha - He)

18. dubna 2014 v 21:20 | Lucie Vtelenská |  Katalog beletrie
Hálek, Vítězslav: Básně
Svazek shrnuje nejznámější Hálkovy sbírky lyriky a drobné epiky (Balady a romance, Večerní písně, V přírodě, Pohádky z naší vesnice). Z větších skladeb epických přináší idylicky laděnou básnickou povídku Děvče z Tater a jako ukázku z dramatického odkazu uvádí veršovanou tragédii Záviš z Falkenštejna.

Hálek, Vítězslav: Povídky
Soubor povídek (Jiřík, Kovářovic Kačenka, Muzikantská Liduška, Poldík rumař, "Študent" Kvoch, Na statku a v chaloupce, Na vejminku), v nichž pěvec Večerních písní zachycuje většinou na venkovských námětech z poloviny minuléhostoletí (v povídce Poldík rumař jde o námět z pražského Podskalí) konflikty sociální a etické, přičemž nejčastěji jde o problém nešťastné lásky.

Hálek, Vítězslav: Tři obrázky
Třemi obrázky rozumí se tři z nejznámějších realistických povídek Hálkových. Příběh "Náš dědeček" ukazuje, jak malicherné sváření a tvrdohlavá neústupnost našich sedláků vedou často k tragickým katastrofám. Proslulá povídka "Na vejminku" po prvé u nás v plné pravdivosti odhalila poměry selských výminkářů, na které se mladí hospodáři dívají jako na zbytečnou přítěž. "Poldíkem rumařem" přechází autor do prostředí vltavských rumařů a pískařů, mezi nimiž žije Poldík, navenek těžkopádný a zdánlivě neschopný hlubšího citu, ale projevující se nakonec jako ušlechtilý a křivdy odpouštějící člověk.

Hálek, Vítězslav: Verše a próza

Hálek, Vítězslav: Žeň z Vítězslava Hálka

Hampl, František: Mezi berounskými branami
Autor líčí drobné příhody a osudy prostých lidí, všímá si i historie města, vnáší do svých povídek i pohádkové náměty. Postřehy života od dob 30leté války až po současnost, do prvních dní r. 1945.

Hannah, Kristin: Andělské vodopády
Román vypráví příběh obyčejného muže, který stojí před těžkým rozhodnutím: aby zachránil život své manželky, musí podstoupit riziko, že ji může navždy ztratit.

Hartog, Jan de: Nemocnice
Nejde o román v pravém slova smyslu, jde spíše o literaturu faktu. Autor se při svém pobytu v USA v Houstonu seznamuje se situací v jedné místní nemocnici, kterou pro poměry v ní panující označuje za skvrnu lidské civilizace.Lidé zde umírají pro nedostatek péče, chybí lékaři i zdravotnický personál, kojenci umírají pro nedostatek výživy, po banálních operacích pacienti umírají na sepsi. Nastupuje zde jako pomocný ošetřovatel spolu se svou ženou a to mu umožní popsat barvitě děje probíhající v nemocnici včetně jednotlivých případů, politických intrik okolo provozu nemocnice a jejího financování a podařilo se mu vytvořit poutavé, živé a kritické dílo popisující neotřele odvrácenou tvář města, které je pyšní svou technickou vyspělostí a svým střediskem pro řízení meziplanetárních letů.

Hašek, Jaroslav: Dědictví po panu Šafránkovi
František Šafránek byl kamnářský pomocník a když zemřel, zbylo po něm 7 haléřů. Úřední pátrání po dědicích pozůstalosti trvalo několik let a bylo na ně vynaloženo více než deset tisíc korun. Každému, co jeho jest: věčnou paměť slavným úřadům a díky dobrému muži Fr. Šafránkovi! Nebýt jeho prostinkého případu, tak podobného desetitisícům jiných případů, a nebýt ovšem svrchovaného umění Haškova, přišli bychom o požitek, který nám přináší tato kniha humoresek. Na jejích stránkách, v desítkách bizarních příběhů, v jedinečných haškovských nadsázkách, v bohaté galerii bystře charakterizovaných postaviček poznává čtenář autora pozdějšího dobrého vojáka Ǚejka a jeho v pravdě veliké téma: střetnutí prostého člověka s nesmyslnou mašinérií byrokratické moci.

Hašek, Jaroslav: Dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona (2x)
Politické a sociální dějiny Strany mírného pokroku v mezích zákona, prodchnuté duchem lehkovážné improvizace, jsou satirickým odsouzením doby jejími vlastními prostředky.

Hašek, Jaroslav: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války
Humoristický román českého spisovatele Jaroslava Haška přeložený do 58 jazyků, několikrát zfilmovaný i zdramatizovaný. Jde o nejvýznamnější Haškovo dílo, mnoha lidmi spojované s kongeniálními ilustracemi Josefa Lady. Smrt bohužel nedovolila Haškovi jeho dílo dokončit.

Hašek, Jaroslav: Satiry a humoresky
Výbor z málo známých povídek z autorovy nejmladší tvorby, v nichž J.Hašek líčí výstižně život a poměry v maďarské zemi za Rakouska a poměry v c.k.rakouské armádě.

Hašek, Jaroslav: Škola humoru
Výbor je možno rozdělit na povídky satirické, zesměšňující měšťáky a jejich tak zvané lidumilné instituce, a povídky čistě humoristické.

Havlíček, Jaroslav: Jaro v domě
Prvotina Jaroslava Havlíčka obsahuje příznačné havlíčkovské motivy - osudovost, vina a trest. Jejím dějištěm je pavlačový činžovní dům v pražském předměstí, osamělé stavení truchlivého zevnějšku, jehož obyvatelé, osudem poznamenaní a nešťastní, ztělesňují v autorově představě jakési pekelné pomocníky, usilující o záískání nevinné líbezné dívky, dcerky chudé posluhovačky v domě. Kratičký příběh o bezmoci křehkého, dychtivého mládí uprostřed světa malosti a zloby.

Havlíček, Jaroslav: Neklidná srdce
Soubor vybraných povídek, jejichž ústředním motivem je láska a smrt. Vedle raných povídek jsou zde zastoupeny i povídky z předělu čtyřicátých let, tedy z doby autorovy zralosti. Jádro výboru tvoří cyklus pěti povídek s názvem Neopatrné panny.

Havlíček, Jaroslav: Neviditelný
Neviditelný představuje jednu z nejvýznamnějších knih Jaroslava Havlíčka, předního autora psychologické prózy 30. a 40. let minulého století. Havlíčkova vyprávění se charakteristicky odehrávají v prostředí maloměsta přelomu 19. a 20. století a sledují psychologii rodinných a partnerských vztahů na pozadí proměny místní, mnohdy zpráchnivělé morálky. Na cestě za štěstím hlavního hrdiny Petra zamíchá kartami postava Neviditelného. Jak velký podíl na neštěstí má však jeho touha po moci a bohatství?

Havlíček, Jaroslav: Petrolejové lampy
Mistrovské psychologické drama je realistickou studií maloměsta (rodné Jilemnice) na přelomu devatenáctého a dvacátého století. Příběh energické a nepoddajné Štěpky se zapsal do povědomí především díky stejnojmenné filmové interpretaci režiséra Juraje Herze s Petrem Čepkem a Ivou Janžurovou v hlavních rolích.

Havlíček, Jaroslav: Smaragdový příboj
Obsahuje pět rozsáhlejších novelistických prací Havlíčkových. První (Zánik městečka Olšiny) je groteskní satira na život předválečnéh o maloměsta, druhá (Komtesa Camilla) líčí tragikomickou lásku kočovného herce k cikánce, v třetí (Útěk z civilizace) rozehrává osudy českého synka v sugestivně zachyceném prostředí Tahiti, ve čtvrté (Kamenný orchestr) s jinotajným záměrem protiokupa .ním zachycuje vnítř.ní boj malostranského domovníka mezi láskou k městu Praze a hudbou a v páté (Smaragdový příboj) řeší otázky lidského podvědomí a záhadných vztahů mezi lidmi.

Havlíček, Jaroslav: Synáček. Vlčí kůže
Hrdinou románu Vlčí kůže je zrůdná postava Aloise Trakla, třetího manžela Štěpky Kiliánové, tragikomické hrdinky Petrolejových lamp. Samostatná novela Synáček souvisí místem děje i postavami s Vlčí kůží. Knihu provází obsáhlý doslov J. Rumlera, navozující souvislost s Petrolejovými lampami. Autor se projevuje v obou prózách jako úsporný epik a mistr lidského nitra

Havlíček Borovský, Karel: Básně
Kniha Básní shrnuje kompletní původní Havlíčkovo básnické dílo, od raných Epigramů, jejichž pozoruhodně křivohubé zrcadlo nic neztratilo ze svého provokujícího kouzla, přes Smíšené básně po Tyrolské elegie, verše opět ironicky pranýřující nelehký osud deportovaného básníka až po Krále Lávru, mytologicky aktualizovanou podobu příběhu "irského" krále a tajemství jeho oslích uší. Vrcholu Havlíčkovo veršové umění dosáhlo v čtenářsky oblíbeném Křtu svatého Vladimíra, adaptaci staroruského Nestorova rukopisu o přijetí křesťanství a výběrovém řízení na "církev nejcírkvovatější" poté, co pohanský Perun nevybíravě odmítá hřmít na povel v den carových narozenin.

Havlíček Borovský, Karel: Obrazy z Rus
Cestopisný i reportážní ráz; kritika carství, sympatizace s obyčejnými lidmi.

Havlíček Borovský, Karel: Vojna s hloupostí a zlobou
Jeden z nejmilovanějších klasických našich básníků je mladým lidem představen v živě a neobvykle pojaté montáži, jež zachycuje všechno podstatné z jeho prací básnických i prozaických. Jádrem knihy jsou jeho stěžejní básnická díla Tyrolské elegie, Král Lávra, Křest svatého Vladimíra, pak jsou tu jeho epigramy a výběr z Obrazů z Rus. Kniha je rozčleněna na pět dílů průvodním textem, který osvětluje Havlíčkovo dětství a mládí, jeho pobyt v Moskvě, jeho životní osudy po návratu z Ruska, kdy se stává skutečnou osobností národního a kulturního života, jeho pobyt v Brixenu, návrat do Prahy a smrt. Čtenář tak dostává to nejcennější z Havlíčkova odkazu v promyšleném výboru a se zasvěcenou studií o životě a díle tohoto velikého mistra slova.

Hawthorne, Nathaniel: Dům se sedmi štíty
Romantický příběh o spletitých vztazích dobra a zla, o vině a trestu. Patricijský rod Pyncheonů, sídlící ve starobylém domě v Nové Anglii, je stíhán kletbou. Účinek křivdy, spáchané kdysi na rodině nezámožných Maulů, trvá v trojí generaci (přiznačně odlišné pro 17., 18. a 19. stol.), postupně bledne a posléze mizí, když poslední potomci obou znešvářených rodů se smíří sňatkem. Pravou kletbou Pyncheonů je však jejich okázalým puritánstvím.

Heine, Heinrich: Z cest
Dvojí putování, vybrané z Obrázků z cest, vydaných r. 1826-1831, je ve své podstatě cestopisem satirickým, namířeným proti přežilosti a falši životní i umělecké, vědecké i politické. Cesta první - výtěžek cesty vysokoškoláka Heina před doktorátem - je jakousi směsí prózy a poezie, přírodních líčení a satiry. Druhá cesta pak přináší řadu podnětů k vyjádření polit. myšlenek, z nichž zvláště cenná je formulována v pasáži o velkém úkolu Heineovy doby: je jím zrovnoprávnění, a to nejen zrovnoprávnění utlačovaných národů, ale "zrovnoprávnění celého světa. zejména Evropy, která dospěla k plnoletosti a odtrhuje se od železné šňůry, na níž ji vodili privilegovaní aristokracie".

Heller, Joseph: Hlava XXII
Hellerův nejznámější a nejlepší román, autor vychází z vlastních zkušeností - román je svým způsobem absurdní, ale realistický. Hlavní postavou je poručík letectva Yossarian, který je trochu klaun a trochu blázen (svým způsobem obdoba Haškova Švejka). Dílo nemá jednotnou koncepci, jedná se prostě o vylíčení mnoha absurdních situací. Název díla je odvozen podle vojenského paragrafu XXII, který říká, že voják může požádat o propuštění z armády, je-li blázen, ale zároveň říká, že uvědomuje-li si, že je blázen, nemůže být bláznem. J. Heller se na tento román pokusil navázat, ale další díl zdaleka nedosahuje kvalit prvního.

Hemingway, Ernest: Komu zvoní hrana
Námětem k tomuto románu byla autorovi španělská občanská válka. Děj se odehrává ve 3 dnech, které prožije na straně republikánů americký dobrovolník Robert Jordan. Partyzáni chtějí vyhodit do povětří most, po kterém by nepřítel mohl dopravit posily, Jordan sice o zdaru akce pochybuje, ale podřizuje se. V průběhu těchto událostí se Jordan zamiluje do dcery republikánského starosty, který byl zavražděn fašisty. Most se sice podaří zničit, ale při jeho destrukci zemře několik Jordanových společníků a Jordan se sám vážně zraní. Na konci již není schopen dalšího pochodu, a tak zůstává nedaleko bojiště a umírá. Jordan představuje typického hrdinu Hemingwayových příběhů, je mužný, odhodlaný žít svobodně i v kritických situacích, blízko smrti a zla. Význam nemá jeho smrt, ale to, pro co zemřel. Smysl románu vyjádřil autor úvodním motem: "Smrtí každého člověka je mne méně, neboť jsem součástí lidstva. A proto se nikdy neodvažuj ptát komu zvoní ta hrana. Zvoní tobě." Autorem těchto slov je anglický básník John Donne.

Hemingway, Ernest: Povídky
Člověk se v nich setkává se smrtí, bezvýchodností, s brutálním násilím lidí i přírody. Zrcadlí se v nich mnohá Hemingwayova osobní zkušenost jako veterána 1. svět. války, boxera, milovníka býčích zápasů, který chtěl proniknout k nejzákladnějším věcem života. Osou povídek jsou dva zřetelně odlišní hrdinové, z nichž jeden reprezentuje typ pudový, praktický, druhý naopak typ intelektuální, reflexivní. Autor zde dokázal zachytit pravdu o životě v mezních situacích.

Herben, Jan: Do třetího a čtvrtého pokolení I
Herben, Jan: Do třetího a čtvrtého pokolení II
První díl dvoudílné kroniky, jež náleží do zlatého fondu české literatury, autor sleduje vývoj moravského venkova ve století, které zbavilo vesnici nevolnictví a pak roboty, a tím jí dalo možnost svobodného podnikání. Soustřeďuje se hlavně na rub získávání svobod: na rozvrat pospolitosti, úpadek obcí i rodin. "Všeobecná volnost převrátila se ve všeobecnou bezhlavost," komentuje důsledky roku 1848 pro venkov. Postupný rozvrat demonstruje na čtyřech generacích selské rodiny Hrabců, a to od nejstaršího příslušníka, panského drába a později bezohledného utiskovatele lidu až k národně buditelskému úsilí jeho pravnuka. Zachycuje zároveň i vliv významných dějinných událostí na život a myšlení venkovského lidu hanáckého Slovácka, kde se děj odehrává. Biblický výrok o tom, že hříchy otců se mstí ještě na čtvrtém pokolení, dává autorově kritičnosti vůči jednomu století pak rozměr mnohem širší.

Hercíková, Iva: Hester aneb O čem ženy sní
Román je příběhem ženy, která se nespokojí pouze s rolí vzorné manželky a matky. Ženy, která se navzdory všem překážkám, předsudkům a zaběhlé konvenčnosti rozhodne prosadit svou, opustí stabilitu manželství aby se opět našla.

Hériat, Philippe: Boussardelovi
Román o vzestupu a úpadku rodiny Boussardelů přivádí na scénu tři generace pařížských burziánů od Napoleonova půdu až na práh první světové války. První z nich, Florent, ještě sní o založení peněžnické dynastie a postaví tomuto svému snu základy v podobě honosné roedinné hrobky. Syn Ferdinand už staví dům, obehnaný zlatou mříží. Za tou živoří generace manželek, jejichž povinností je stát se figurinami pro ozdobu, či spíše karyatidami, podpírajícími honosnou rodovou stavbu, hlavně však zakrývat širokými krinolínami ostudné skvrny na rodinném jménu.

Herites, František: Tajemství strýce Josefa
Autor v této novele zachycuje život jednoho ze svých předků. Hlavní hrdina je lékárník Josef Perner, který obětuje své vědecké ambice záchraně ohroženého rodinného jmění a nakonec tragicky podlehne epidemii cholery.

Herlin, Hans: Přátelé
Západoněmecký spisovatel (nar. 1925), jenž se tímto románem zařadil mezi přední autory západní Evropy, vypráví příběh velké a tragické lásky, která je současně strhující kronikou tragédie Německa - nedávné válečné minulostiizápadoněmecké přítomnosti. Úspěšný fotograf, který ve službách velkopodnikatelské rodiny stavebních magnátů objevuje nakonec složité zákulisí intrik a machinací, jež mají zahladit stopy válečných zločinů, na nichž se rodinapodílela.

Herriot, James: To by se zvěrolékaři stát nemělo
James Herriot pokračuje ve své venkovské praxi, překonal první těžké začátky, získal si oblibu, a někdy se sám sobě diví, proč setrvává na nevlídných yorkshirských blatech. Ovšem na druhé straně má už v Darrowby zavedenou praxi , a trampoty se zvířecími pacienty a často nevypočitatelným šéfem, které dovede Herriot tak kouzelně vylíčit, mu vyvažují schůzky s krásnou dívkou Helen. Herriotova knížka je vyprávěním o úspěších a omylech, životních výhrách a klopýtnutích, s nimiž se musí vyrovnat každý. A autor to dokázal s nepřekonatelným hřejivým humorem, který je nadčasový a proto získává stále nové a nové čtenáře po celém světě.

Herrmann, Ignát: Smíšené zboží
Výbor obsahuje 52 povídek a vyprávění. Oddíl Blednoucí obrázky obsahuje vyprávění vzpomínková, evokující svět autorova mládí a jeho rodného Hradecka. Druhý oddíl O černé hodince soustřeďuje většinou zcela neznámé povídky s "tajemstvím", ve kterých Herrmann navazuje na Arbesova romaneta. Ve třetím oddíle Z pražských zákoutí jsou zařazeny texty, ve kterých nejvýrazněji vyniká autorův soucit s trpícími, jeho důvěrná znalost života "chudých lidí", jeho mimořádná literární paměť rekonstruující mizející svět staré Prahy až do neuvěřitelných podrobností.

Herrmann, Ignát: U snědeného krámu
Na Josefa, tedy 19. března, otevřel si Martin Žemla krám. Osamocen za pultem přemýšlel, proč si myslel, jak snadno zbohatne. Kolik jiných provozovatelů živí se nyní jinou prací. Ale vzápětí se zaradoval, protože jeho prvním zákazníkem byl kudrnatý klučina. Děti a lehké děvy jako první nakupující přinášejí štěstí. Celodenním návštěvníkem stal se rotmistr Kyllian. Byl vysloužilým vojákem a nedělal nic jiného, než že se potuloval po městě, po obchodech, po známých. Rozséval pomluvy i vtipy, byl přátelský, s každým se hned dal do řeči. Randová, Žemlova pomocnice, však Kylliana nemohla vystát...
Pesimistický román z pražského kupeckého prostředí líčí historii nešťastného kupce Martina Žemly.

Hey, Richard: Andělíčkář a spol.
Ve zpustlé vile na Wannsee v Západním Berlíně, obsazené třemi mladíky, se při konfliktu s policií najde ve sklepě mrtvola mladé ženy. Příčina smrti - neodborně provedený potrat.

Hey, Richard: Zadarmo ani kuře nehrabe
Vrchní komisařka Ledermacherová tentokrát bojuje proti mezinárodnímu gangu,který se specializoval na transport drog do Německa a jejich distribuci.


 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama