Beletrie "G"

18. dubna 2014 v 14:51 | Lucie Vtelenská |  Katalog beletrie
Galsworthy, John: Moderní komedie I
Galsworthy, John: Moderní komedie II
Galsworthy, John: Moderní komedie III
Děj románové trilogie (Bílá opice, Stříbrná lžička, Labutí zpěv), která je pokračováním trojdílné Ságy rodu Forsytů, se odvíjí ve dvacátých letech 20. století a líčí osudy třetí a čtvrté generace Forsytů. Na rozdíl od staré generace, která houževnatě usilovala o zlepšení svého postavení a rozmnožení rodinného majetku, žijí mladí Forsytové ze dne na den, pachtí se za požitky a novotami a přitom jim však není jasný cíl, k němuž směřují. Trilogie je tedy "ságou" i "komedií" o tom, jak odumírá starý svět pevných hodnot a rodí se svět jiný, který hledá nové hodnoty.

Galsworthy, John: Sága rodu Forsytů I
Galsworthy, John: Sága rodu Forsytů II
Galsworthy, John: Sága rodu Forsytů III
Rozsáhlá kronika, ličící osudy tří generací anglického patricijského rodu od roku 1886 až do počátku dvacátých let 20. století, vznikala téměř šestnáct let a kompletně byla poprvé vydána roku 1922. Její souhrnný název zvolil Galsworthy se zřetelným ironickým záměrem, protože slovo "sága" vyvolává představu hrdinských činů, jimiž se Forsytové zrovna nevyznamenávají. Celé dílo se skládá se ze tří románů a dvou povídek.

Galuška, Zdeněk: Stařeček Pagáč vyprávjajú
Humorné příběhy z někdejšího moravského Slovácka, podávané slováckým nářečím, přibližují rázovité strýce, povídavé tetky, furiantské šohaje a děvčice.

Gardner, Erle Stanley: 3x Doug Selby
Tři detektivní příběhy:Okresní prokurátor rýsuje kruh,Okresní prokurátor láme pečeť a Okresní prokurátor využívá šance.

Gardner, Erle Stanley: Netopýři létají za šera
Dva starší muže, bratrance, spisovatele a obchodníka, pojí jen velice úsporné a chladné vztahy. Majetnější z nich umírá náhle na následky neidentifikovatelné choroby a v závěti odkazuje bratranci jen nečekaně malou sumu peněz. Současně je na ulici sražena autem sekretářka zemřelého, jejíž tajný ctitel dá do pohybu vyšetřování, které odhalí složitý případ podvodu a vraždy.

Gardner, Erle Stanley: Případ šťastných nožek
Detektivní román odhaluje rafinované podvody zprostředkovatele filmových smluv, který slibuje výhodné angažmá hezkým maloměstským dívkám. Kniha má poutavou atmosféru Ameriky třicátých let, rychlý dramatický spád s překvapivými zvraty, neboť autorův hrdina řeší tentokrát případ nikoliv v soudní síni, ale přímo v terénu.

Garlock, Dorothy: Pouta lásky
Milostný román odehrávající se na přelomu 20. a 30. let 20. století v Americe za dob prohibice.
Hlavní hrdinka vede zdánlivě bezstarostný život. Annabel však navzdory svému otci ví, čím se živí. Pašování alkoholu ve dvacátých letech nebylo v Americe snadnou obživou, naštěstí pro rodinu se Annabel seznamuje s Corbinem Applebym, bývalým šerifem, který pomůže ochránit nejen ji.

Gaskellová, Elizabeth C.: Mary Bartonová
Mary Barton je první román anglické spisovatelky Elizabeth Gaskellové, poprvé vydaný v roce 1848. Děj románu se odehrává v anglickém městě Manchester během 30. a 40. let 19. století a snaží se věrně zobrazit těžkosti, kterým musí čelit spodní společenské vrstvy.

Gellner, František: Radosti života
Sbírka básní (poprvé vyšla v roce 1913), v níž teprve dvaadvacetiletý autor bilancuje svůj život a z pozice zmoudřelého člověka a vzpomíná na své mládí.

Glazarová, Jarmila: Advent (2x)
Baladický příběh se odehrává na samotě v beskydských horách. Svobodná matka Františka Plesníková (otec jejího syna byl zabit padajícím stromem při kácení) se provdá za mnohem staršího vdovce Podešvu. Nejprve k němu cítí velkou vděčnost, že ji vytrhl z chudoby a učinil svou ženou, ale brzo se dostaví rozčarování...

Glazarová, Jarmila: Chudá přadlena
Pásmo příběhů, v nichž vystupují různí hrdinové. Líčen je tu život Valacha od dětských radovánek přes jinošství, svatbu, drobné starosti až po smrt a pohřeb. Krása a prostota života se v knize střídá s mnoha nebezpečími, jež číhají na horaly v podobě zhoubných nemocí a rozpoutaných živlů.

Glazarová, Jarmila: Roky v kruhu
Románový obraz vlastního života, ve kterém autorka vzpomíná na šťastné dny manželského soužití s milovaným mužem, obětavým lékařem ostravského venkova.

Glazarová, Jarmila: Vlčí jáma
V románu o konfliktu nerovného, vnitřně rozporného manželství, vytváří autorka obraz měšťácké společnosti.
Román zachycuje příběh osmnáctiletého děvčete, sirotka, které přichází jako schovanka do rodiny bezdětného zvěrolékaře - slezského osvětového pracovníka a lidumila. Dívka se stane nenáročnou pomocnicí a opatrovnicí jeho o mnoho let starší ženy, která na svém muži lpí sobeckou a nepřirozenou láskou. Sympatický vztah mezi dívkou a otčímem se pozvolna mění v milostný cit. Teprve smrt obou manželů vysvobodí hrdinku z nesnesitelných poměrů a dává jí naději na nový život.

Glückselig, Josef: Smrt filatelistického císaře
Detektivní příběh...

Glynová, Elinor: Muž a dívka
Záhadná je mladá Alathea, která svůj původ i půvab úmysleně tají před milujícím mužem.

Goethe, Johann Wolfgang - Delacroix, E.: Faust
Goethův Faust ztělesňuje drama základních otázek, s nimiž život člověka konfrontuje od nejstarších dob do současnosti: hledání smyslu existence, touhy po lásce a poznání a především po tom, co přesahuje lidskou smrtelnost.

Goethe, Johann Wolfgang: Výbor z díla II
Po 100 str. výboru Goethovy lyriky následuje 6aktová truchlohra Egmont, antic. činohra Ifigenie v Tauridě, dramatic. fragment Prometheus, slavnostní hra Pandořin návrat, slavnostní hra Procitnutí Epimenidovo. Dále je výběr z literár. statí, doplněný úryvky z rozhovorů s Eckermannem. Poznámky k dílu I. (Faust) a k dílu II. a přehled hlav. dat Goethova života uzavírají svazek.

Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Mrtvé duše
Dílo, jímž vrcholí tvorba velkého ruského realisty. Líčí dobrodružství Čičikova, zchudlého šlechtice, který přijde na myšlenku získat znovu bohatství nákupem zemřelých nevolníků, z nichž statkáři musí platit daně do příštího sčítání a jichž se proto rádi zbavují. Pro tyto "mrtvé duše" chce získat zdarma půdu od státu nebo si na ně alespoň vypůjčit. Popis cestování Čičikova za nákupem dává Gogolovi příležitost vykreslit obraz statkářského života nevolnického Ruska. Omezený snílek Manilov, šetrná, malicherná Korobočka, rváč a výtržník Nozdrev, trhač a žrout Sobakevič, děsivý lakomec Pljuškin, to jsou typičtí představitelé "první společenské třídy ve státě". Ve 2. dílu, několikrát spáleném a dochovaném jen ve zlomcích, pokračoval Gogol v líčení zrůd z prostředí statkářského i úřednického a pokoušel se i o vytvoření kladného typu (Kostanžonglo). Také hrdina Čičikov prožívá mravní přerod. Jeho nový život měl být vylíčen v zamýšleném 3. díle, který nebyl napsán.

Gogol, Nikolaj Vasiljevič: Podobizna
Povídka o osudech malířů, kterým záhadný portrét lichváře přinášel povrchní úspěch a bohatství, ale i ztrátu talentu, nenávist ke skutečnému umění a touhu pronásledovat umělecky poctivé druhy.

Gojawiczynska, Pola: Mříže
Varšavská věznice Pawiak - protějšek praž. Pankráce. Její cely viděly mnohé. Uvědomělou komunistku Johanku, statečnou lékařku Annu, šmelinářku Zoju, polskou Němku Firlej, dívenku Kristinu, staré i mladé, dělnice iinteligentky. Všechny přijala věznice stejně - ranami, hladem, špínou, utrpením výslechů, přízrakem transportů. Ale každá z vězněných přijímala její "dary" jinak: jedny utužovaly, druhé lámaly v páteři. Život žen zdánlivě odživota odříznutých, život o tolik tvrdší, že stále je jen vlásek k smrti. Všechny události z těžce zkoušenébo Polska a Varšavy, povstání v ghettu, spojení s mužskou věznicí, motáky, systematické podvádění něm. gestapáků -zážitky, které autorka (zobrazujíc samu sebe v postavě novinářky Porajské) čerpala z vlastních těžkých vzpomínek.

Gončarov, Ivan Alexandrovič: Oblomov
Světoznámý román ruského spisovatele Ivana Alexandroviče Gončarova, poprvé vydaný v roce 1858. Jeho podstatná část vznikla při autorově pobytu v Mariánských Lázních. Gončarov na něm pracoval deset let, román patří do trojice volně navazujících románů Všední příběh, Oblomov a Strž. Hlavní postavou románu je statkář Ilja Iljič Oblomov, mimořádně líný a pasivní, extrémní případ zbytečného člověka, motivu typického pro ruskou literaturu 19. století. Na jeho osudech zachycuje Gončarov prázdnotu a nudu provinčního statkářského prostředí a pocit zbytečnosti jeho hrdinů.

Gorkij, Maxim: Matka (2x)
Námět k napsání tohoto nejznámějšího autorova románu poskytla autorovi stávka a demonstrace dělníků v Saratově r. 1902 a ruská revoluce z r. 1905. Hrdinkou je zde upracovaná dělnická žena, která pod vlivem svého syna,dělnického revolucionáře, vyrůstá v neohroženou bojovnici za práva utlalčovaných. Příběh, který končí rozbitím revoluční organizace a odsouzením jejích příslušníků, vyznívá neochvějnou vírou ve vítězství proletariátu.

Gorkij, Maxim: Po svazu sovětů
Črty a povídky, které psal Gorkij v letech 1928-1929 po svém návratu ze zahraničí a po svých prvních dojmech z nového života své vlasti. Jsou to výsledky jeho cest téměř po celé zemi, po největších stavbách první stalinské pětiletky, z nejvzdálenějších svazových republik, z návštěv sovchozů, klubů, továren i dětských kolonií. V črtách zachycuje nejen skutečnost, ale hodnotí ji s hlediska budoucnosti a ve srovnání s ruskou minulostí a životem v imperialistických zemích Jeho láska k nové sovětské skutečnosti mu nezastírá nedostatky, a v každé črtě a povídce ukazuje proto, že "nic není tak dobré, aby se nemohlo zlepšit. Socialistický řád dává k tomu všechny podmínky."

Gorkij, Maxim: Z břehů a stepí

Gorkij, Maxim: Zápisky z cest

Gorkij, Maxim: Zkazky o Itálii. Ruské zkazky
První část svazku tvoří 27 povídkových miniatur, které M. Gorkij napsal v letech 1906-13, kdy musil pro účast na revoluci r. 1905 emigrovat do Itálie. Povídky jsou významné tím, že romantické prvky v charakteristice postav a hojnost barvitých líčení italské přírody a folkloru má reálný, třídně viděný podklad: Obyvatelé Janova vítají děti hladovějících dělníků z Parmy, obyvatelé Neapole si lehají na koleje vedle stávkujících zaměstnanců tramvají, vesničané zařizují domácnost chudým novomanželům ... Gorkij vyzdvihoval u italských proletářů jejich pocit solidarity a tvůrčí, radostný vztah k práci, čímž pomáhal v lidech své vlasti posilovat vědomí, že proletariát je "ohromnou životodárnou silou, která jednou zvítězí nad temným carstvím v Rusku i v celém světě". - "Ruské zkazky" (1912-17) jsou satiry na bolestínství, egocentrismus, dekadenci a nihilismus tehdejších ruských intelektuálů, kteří svou liberálností, černosotněnstvím a zásadou "neodpírání zlému" oslabovali v lidech tvůrčí aktivitu, zakrývali rozpory třídní společnosti a pomáhali tak podporovat samoděržaví. - Pro jinotajné a ironické ladění jsou ke "Zkazkám" připojeny tři legendy na vých. thema a veršovaná "Balada o hraběnce Helene de Coursy".

Goszcurny, Stanislaw: Vražda v Kociewském lese
Novela přibližuje historii polské oblasti v okolí Gdaňského Starogardu, obývané Poláky a Němci, a líčí řádění nacistů a hromadné vyvražďování Poláků po připojení tohoto ůzemí k říši v r. 1939.

Graves, Robert: Claudius Bůh a jeho žena Messalina
Historický román ze starého Říma je přímým pokračováním románu "Já, Claudius" a sleduje další osudy Tiberia Claudia Caesara až do jeho násilné smrti.
Autor zde sleduje další osudy Tiberia Claudia Caesara, který se stal římským imperátorem za pomoci svého přítele Agrippy a vládl až do své násilné smrti v roce 54 n. l. Svoje osudy vypráví ústy autora v čtivém románu, v němž naprosto objektivně a bez samolibosti seznamuje čtenáře nejen se svými drobnými i závažnými státotvornými úspěchy, ale hlavně s celkovou atmosférou doby, v níž se zrodilo křesťanství jako další z historických epoch ve vývoji lidstva.

Graves, Robert: Hrabě Belasarius
Na pozadí rozpadající se východořímské říše v 6.století n.l. vykresluje autor postavu čestného generála Belisaria, který, ač císařem nenáviděn pro své úspěchy, nikdy svého vládce nezradí.

Graves, Robert: Já, Claudius
Ve svém historickém románu přibližuje Robert Graves čtenářům neobyčejně zasvěceně i poutavě, s vtipem a ironií, formou fingované Claudiovy autobiografie jedno z nejzajímavějších údobí světových dějin - dějiny rozmachu starověkého Říma.

Gregor, Achille: Zázrak v Těpicích
Těpice nad Divokou Rozárkou jsou malé české městečko, prohřáté slastmi letních dovolených. Mají tu dva penziony, zemědělské družstvo, zelinářské zahrady, faru, národní výbor a dřevěnou sochu Jana z Nepomuku, ke kterému babky chodí orodovat za svá uzdravení. O tom, jak se svatý Jan stal, přičiněním Zuzky Mandíkové, soudcem ve sporu mezi farou a národním výborem, zda je lépe v době sucha vodit do polí prosebná procesí nebo kopat v polích zavlažovací kanály.

Gregor-Tajovský, Jozef: Dvanáct duší
Výbor z povídek slovenského autora zachycuje příhody ze života chudého slovenského lidu v prvních dvou desetiletích našeho století. Stavbou krátkých až úsečných souvětí je stupňována dramatičnost děje.

Grimmelshausen, Hans Jakob Christoph: Dobrodružný Simplicius Simplicissimus
Autor vypráví v pěti knihách o dozrávání prostoduchého chlapce, původně vychovávaném poustevnníkem. Chlapec později putuje válčící Evropou, zažívá různá dobrodružství, stává se mužem, který chápe život a jeho těžkosti. Nakonec se rozhodne stát se poustevníkem. V knize se autor zaměřuje na lidské nectnosti, užívá filozoficko - moralizující reflexe, četné odkazy na Bibli a antické autory.

Grisham, John: Porota
U soudního dvora v Biloxi ve státě Mississippi se chystá projednávání neobvyklého případu - pozůstalí po osobách zemřelých na následky kouření žalují o náhradu škody finančně nesmírně silnou společnost vyrábějící tabákové produkty. Jejich stranu právně zastupuje neméně silná a vlivná organizace, která se hlavně opírá o veřejné mínění a ohání se vysoce humánními a morálními pohnutkami, ale přitom jedná pouze ve vlastním komerčním zájmu. Rozehrává se případ plný intrik, zneužívání zákonů a korupce. Žalující i žalovaná strana vytvářejí početné štáby nejlepších právníků, odborných poradců a organizátorů, kteří za astronomicky vysoké honoráře vypracují jedinou taktiku - soustředí se na soudní porotu ve snaze zajistit, samozřejmě podle naprosto odlišných hledisek obou soupeřících stran, její rádoby optimální složení. Pracovní štáby připravují soudní proces pečlivě několik let, vždyť v sázce jsou desítky milionů dolarů. S důslednou vytrvalostí a důmyslnými metodami zcela nezákonně prověřují navržené členy poroty, bez ustání je sledují a zjišťují jejich postoj k případu. Celá tato složitá, nákladná i riskantní příprava však vyznívá naplano, během procesu začne totiž porota jednat proti všemu očekávání.

Gromovová, Ariadna: Experiment profesora Laurenta
Vědeckofantastický román zaujme účinně stupňovaným příběhem francouzského profesora, který stvoří umělé lidi, podnikne s nimi smělé pokusy, vyvolá jimi jejich vzpouru a zaplatí vlastním životem svou snahu posunout možnosti lidského organismu za jejich mezní hranice..

Grym, Pavel: Bukanýři, mušketýři, pistolníci
Pravda o třech postavách, jež literární sláva obklopila gloriolou. Na základě bohaté literatury autor rekonstruuje a vtipně odhaluje pravdu o Robinsonu z románu Daniela Defoea (zde ukazuje na možné předlohy a logické omyly), o Cyranu z Bergeracu z Rostandovy hry (rváči a fantastovi, který by se v Rostandově hře ani nepoznal) a konečně o Buffalo Billovi (kterého se zmocnila legenda již za jeho života a učinila z něho hrdinu i násilníka).

Gudmundsson, Kristmann: Bílé noci
Chudý islandský chlapec Valur vypravil se kdysi do světa, aby nabyl jmění a vrátil se pak jako zámožný a vážený člověk ke své, bez mála ještě dětské lásce, rybářskému děvčeti Margaretě, jíž slíbil věrnost. Po letech se vrací na rodný Island jako věhlasný universitní profesor. Byla by to opravdu pohádka, kdyby se byl jinde život zastavil...
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama