Beletrie "F"

11. dubna 2014 v 16:41 | Lucie Vtelenská |  Katalog beletrie
F., Christiane: My děti ze stanice ZOO
Zpověď školačky, která začala jeko třináctiletá konzumovat drogy a skončila jako narkomanka závislá na heroinu a pouliční prostitutka.Zpověď školačky, která začala jeko třináctiletá konzumovat drogy a skončila jako narkomanka závislá na heroinu a pouliční prostitutka.

Fábera, Miloslav: Sedm mongolských koní
Léta 1219 až 1224. Pán nad trůny a korunami dobývá s jízdními sbory svých Mongolů zbytek dosud nepodrobené Asie. A řemínkem Biče božího na této výpravě na západ je jeho druh z mládí, maličký maršál Subotaj...

Fabián, Karel: Psí komando
Dramatický děj plný napětí se odehrává koncem druhé světové války a líčí dobrodružný útěk prostého venkovana z "výhodného" komanda, kde měl na starosti psy - dáviče, domů, do hor. Spolu s ním prchají židovský chlapec, který jen zázrakem unikl smrti, a pozoruhodný pes.

Fabricius, Johan: Vzpomínky staré paruky
Podtitul: Volné, velmi volné převyprávění Pamětí Carla Goldoniho. Román neobyčejně rušného života slavného dramatika Carla Goldoniho. Známý nizozemský spisovatel jej vypráví na základě jeho vlastních Pamětí a dává čtenáři strhující četbu nejen o zajímavém člověku a dramatiku, ale i o době, v níž žil a kterou tak mistrovsky mnohokrát zvěčnil na divadelní scéně.

Fast, Howard: Spartacus
Hrdinský příběh Spartaka a jeho přátel, vzbouřených otroků, jejichž armáda otřásla mocí starověkého Říma....

Faurová, Lucie: Šílená láska
Psychologický román francouzké spisovatelky, novinářky a literární kritičky líčí příběh manželské krize z dnešní Paříže. Kniha byla v r. 1970 odměněna čestným uznáním.

Fayettová Pioche, Marie Magdalene de la: Kněžna de Cléves
Historický milostný román vypráví příběh mladé francouzské šlechtičny, provdané v sedmnácti letech za stárnoucího muže.

Felisatti, Massimo: Římské aféry II
Detektivními hrdiny jsou členové kriminální policie dr.Carraro a dr.Solmi,kteří oba vyšli z prostých poměrů a těžce nesou dohled nadřízených,snažící se různé přestupky ututlat,je-li jejich původce z bohaté rodiny.Námětem prvním je aféra s pašováním drog,do níž jsou zapletení vlivní členové společnosti.Druhým námětem je vyděračství,které vede od drobných zločinců až k člověku z nejvyšších kruhů.

Feuchtwanger, Lion: Bláznova moudrost
Tato kniha není biografií J.J. Rousseaua, zachycuje pouze poslední období jeho života. Je to především bohatý obraz francouzských dějin v bouřlivém období francouzské revoluce a obraz konfrontace myšlenek velkého filosofa a jejich chápání a hlavně realizování revoluční vládou.

Feuchtwanger, Lion: Lišky na vinici
Román, pojednávající o situaci v předrevoluční Paříži, ale především o boji za svobodu, je plný humanistických myšlenek a ideálů, odsuzujících ve svém druhém plánu fašismus, nacismus a veškerou totalitu jako takovou. Lišky na vinici napsal Lion Feuchtwanger v letech 1947-1948. Téma z doby před Velkou francouzskou revolucí je u něj stejně jako i v jiných románech aktualizované. Název románu, inspirovaný biblickým motivem lišek pustošících vinici Páně, reflektuje právě nesvobodu, která ubíjí člověka a jeho možnosti. Proto proti sobě stojí Francie Ludvíka XVI. reprezentovaná svým panovníkem a nesvobodným zřízením a nová mladá svobodná Amerika reprezentovaná Benjaminem Franklinem.

Feuchtwanger, Lion: Nepravý Nero
Příběh nepravého Nerona je nejen tragikomickou epizodou z dějin římského císařství v době, kdy se v Římském impériu začaly projevovat první známky jeho příštího úpadku, ale především důmyslnou paralelou událostí, jež se v naší době, v polovině 30. let minulého století, odehrávaly v Německu. Tři hlavní postavy románu: hrnčíř Terentius čili nepravý Nero jako vůdce, setník Trebonius coby nejvyšší vojenský šéf se svou zálibou v uniformách a vyznamenáních a konečně mazaný a vychytralý Knops jako šéf propagandy, to je na první pohled portrét vůdčího trojlístku nacistického Německa: Hitlera Göringa a Goebbelse.

Feuchtwanger, Lion: Oppermannové
Kniha je druhým dílem trilogie "Čekárna".Líčí předvečer Hitlerova nástupu k moci,jeho vítězství i první týdny a měsíce nacistického panství.

Feuchtwanger, Lion: Ošklivá vévodkyně Markéta Pyskatá
Román je působivým obrazem slavné éry rytířských turnajů, opevněných hradů, politických intrik a nelítostného boje o moc. Markéta, vévodkyně korutanská a tyrolská, byla ženou syna Jana Lucemburského Jana Jindřicha a kniha se tak úzce dotýká i samotných českých dějin. Když svého nezdárného manžela vévodkyně zapudila, pomáhal mu v obléhání tyrolského hradu jeho bratr Karel IV. Markétina celoživotní snaha vybudovat samostatné a bohaté Tyrolsko a zachovat je pro svého syna skončila naprostým nezdarem a Tyrolsko nakonec připadlo Habsburkům.

Feuchtwanger, Lion: Vyhnanství
Román je samostatným třetím dílem románového cyklu "Čekárna", v němž je líčen osudný politický a společenský vývoj Německa mezi oběma světovými válkami. Dějištěm poutavého, mistrně psaného románu "Vyhnanství" je předválečná Paříž, jeho obsahem je život německé antifašistické emigrace, osudy emigrantského časopisu a lidí kolem něho, únos protihitlerovského publicisty, záludné a brutální metody nacistických agentů.

Feuchtwanger, Lion: Žid Süss
Román seznamuje čtenáře se společenskými a politickými poměry v Německu 18. století.

Feuchtwanger, Lion: Židovka z Toleda
Příběh slavného historického románu vychází z historických událostí, nicméně je zřejmé, že autor do něho vložil především trpké životní zkušenosti generace, která prožila pronásledování pro svůj původ, útěk do emigrace a hrůzy druhé světové války. Děj románu se odehrává ve Španělsku koncem 12. století v době, kdy Evropa žije svatou válkou - válkou mezi křesťany a muslimy. Ve Španělsku té doby je silně zastoupeno i židovské obyvatelstvo, které po prožitých pogromech touží po tom, aby v klidu a míru mohlo pracovat a zvelebovat své domovy. Na pozadí těchto historických událostí se odehrává milostný příběh kastilského krále dona Alfonsa a krásné židovky Raquel, příběh plný hluboké lásky a milostné vášně. Ovšem vztah dvou tak odlišných lidí - - něžné, citlivé a vzdělané Raquel a pyšného násilnického rytíře dona Alfonsa - - nemůže skončit jinak než smrtí jednoho z nich.

Fiala, Vladimír: Kdo je Antal?
Špionážní román, jehož kořeny sahají do válečné historie partyzánských bojů a do poválečného období,se odehrává na naší jižní hranici a jeho hrdiny jsou pohraničníci.

Fiala, Vladimír: Poklad Cagoulardů
Špionážní detektivka.

Fiedler, Arkady: Bílý jaguár
V tomto dílu odjíždí John Bober do Nieuw Kijkoveralu,jako zástupce španělského guvernéra,aby dohodl s Holanďany mír.Guvernér van Cheuses,vrchní představitel holandské moci se nechává zapírat.Aby ho donutil k jednání rozhodne se Bílý jaguár zničit vesnici holandských spojenců Karaibů a tři otrokářské plantáže.

Fitzgerald, Francis Scott: Diamant velký jako Ritz
Jedna z nejznámějších novel Francise Scotta Fitzgeralda vypráví fantazii, jak ji sám autor nazval, o pohádkovém bohatství, pečlivě ukrytém v horách Montany. Hlavním hrdinou je John T. Unger, mladý Jižan, který se vydá na prázdniny za bohatým spolužákem z vysoké školy. Jak se ukáže, spolužák je mnohem bohatší, než si J.T.U. Vůbec dovedl představit, neboť rodinné sídlo je vystavěno na obrovské hoře z masivního diamantu. Naštěstí zde žije i krásná Kismine, s jejíž pomocí uniká John z tohoto halucinogenního snu.

Fitzgerald, Francis Scott: Něžná je noc
Milionářská dcera Nicole, ne zcela vyléčená z těžké duševní nemoci a hluboce závislá na svém muži-psychiatrovi. Dick, úspěšný lékař, spolumajitel sanatoria pro duševně choré, vděčící však za financování závratné kariéry tučnému kontu své ženy. A do vzájemného vztahu těchto amerických manželů, žijících uprostřed hojnosti na francouzské Riviéře, vstoupí jednoho dne mladičká nadějná herečka Rosemary. Půdorys psychologického románu, který vyšel poprvé roku 1934, skrývá fascinující pohled na život boháčů, kteří si mohou dovolit vše, nač jen pomyslí. Konzumní způsob života autora vždycky fascinoval a uchvacoval, ale dokázal ho podrobit bystré, nemilosrdné kritice, jež je pro jeho psaní charakteristická. Dvojí tvář hlavních hrdinů, působících jako párek spokojených manželů, otvírá další témata, především přetvářku a snobismus. Předností románu je dynamický děj a výborná charakteristika postav. Můžeme na něj nahlížet jako na sociálně kritický dokument 30. a 40. let, zároveň je nutné říci, že román Něžná je noc se stal klasickým a oblíbeným dílem světové literatury 20. století.

Florian, Miroslav: Jednou provždy
Výbor obsahuje nejvýznamnější verše z dosavadní básníkovy tvorby, které představují poezii milostnou, přírodní a politickou, a některé nové, dosud nepublikované básně.

Florian, Miroslav: Verše do kapsy
Verše, v nichž umělec nově rozvíjí motivy milostné, přírodní i civilizační a v nichž jeho neustále se obrozující pohled odhaluje ve zdánlivě všedních situacích a chvílích jejich sváteční podobu.

Florian, Miroslav: Vidět Neapol
Sbírka rýmovaných veršů, utříděná do oddílů Jerevanské sonety, Stříbrné rouno, Čtrnáctý pramen, Italské capriccio,Snítka vavřínu, přináší básně odrážející zážitky z cest, básně inspirované Prahou, Karlovými Vary a poezii společenskou a protiválečnou.

Florian, Miroslav: Vybrané spisy
Z juvenilií; Otevřený dům; Závrať; Stopy; Záznam o potopě

Fogazzaro, Antonio: Malý starodávný svět
Slavný, roku 1895 poprvé vyšlý román, klasické dílo italské literatury. Autor sám jej charakterizoval jako intimní rodinný román, naplněný dechem bolesti, odevzdané lásky, rodinného citu. Připomněl také, že v něm chtěl zachytit i vlastenecký cit a lásku toho někdejšího malého světa, touhu jeho lidí sjednotit Itálii, zbavit ji rakouské vlády.

Fontane, Theodor: Cizoložnice
Dva příběhy o lásce; k románu cizoložnice je připojena novela Stina.
Titulní román je napsán podle skutečné události, byl poprvé vyd. r. 1880 a vzbudil, stejně jako popisovaná událost sama, velkou pozornost. Odehrává se v Berlíně v druhé pol. min. stol. a je obrazem rozpadu na pohled velmi spokojeného manželství. Celý příběh je předznamenán jakýmsi fatalismem: bohatý, již starší manžel přinese své mladé a krásné ženě jako dar obraz od Tintoretta, představující Cizoložnici před Kristem, obraz, který zpodobenou ženu neodsuzuje, naopak hledí na ni s pochopením a laskavostí. Manžel koupi tohoto obrazu zdůvodňuje tím, že si přeje mít na očích jako varování obraz, který mu připomene situaci, jež by se mohla v budoucnu naplnit. A osud obou manželů se naplní záhy poté, kdy manžel přivede do rodiny mladého obchodního přítele a přinutí svou ženu, aby se mu přátelsky věnovala. Mezi mladými lidmi vznikne časem hluboký citový vztah, který nakonec mladá žena řeší tím, že odchází od svého muže i dětí, pohrdne všemi společenskými konvencemi a nachází konečně své osobní štěstí po boku muže, kterého skutečně miluje.

Frais, Josef: Strom na konci cesty
Divadlo, světlo a stíny jsou námětem psychologického románu českého prozaika.
Hlavní hrdina, hvězda oblastního divadla Richard Hanák, musí řešit svou osobní krizi a vyrovnávat se se závistí kolegů a neschopného ředitele. Je to typický hrdina svého autora - fanfarón okázalých gest, ale přitom citlivý a v jádru dobrý člověk.

Franc, Gustav: Bariéra ticha
Dobrodružný román, jehož děj začíná v Buenos Aires a rozvíjí se v pralesích Argentiny, je literárním dílem autora, který za druhé světové války projel jako lodní lékař značnou část světa. Hrdina příběhu prožívá nekonečnou řadu nebezpečí, když se pod záminkou studia života indiánských kmenů snaží proniknout do pečlivě utajovaného fašistického tábora, ukrytého za bariérou pralesního ticha.

France, Anatole: Zločin Silvestra Bonnarda
Kniha obsahuje řadu autobiografických prvků: místo Bonnardova bydliště se kryje s místem narození a dětství Anatola France, Bonnardova "říše knih" byla asi velice podobná knižnímu obchodu Franceova otce, jakož i řada zálib . Základním námětem knihy je už tehdy protizákonný konflikt se špatně fungující společenskou institucí (jak je naznačeno přímo v titulu knihy).
Toto dílo proslavilo Anatola France v širších čtenářských vrstvách a získalo mu i oficiální uznání v podobě ceny Francouzské akademie.

Francis, Dick: Horké peníze
Malcolm Pembroke, bohatý a úspěšný obchodník se zlatem, je obdařen pěti bývalými manželkami a devíti potomky, kteří mezi sebou neúnavně bojují o jeho přízeň a peníze. Potom je ale krutým způsobem zavražděna Malcolmova poslední žena Moira a zanedlouho se ocitne v ohrožení i Malcolm sám. Na pomoc povolá jediného člověka, kterému věří - svého syna Iana, amatérského žokeje, se kterým se před lety ve zlém rozešel. Ian se nejen snaží ochránit svého otce, ale také nenápadně vyšetřuje, kdo v celé rozhádané a chamtivé rodině může mít na jeho smrti největší zájem. Zdá se však, že do finančních potíží se dostali snad všichni, a olej do ohně přilévá i Malcolm, když bezhlavě utrácí na svých milovaných dostizích. Závist a trpké vzpomínky nejsou však jediným tajemstvím, které rodina skrývá.

Francis, Dick: Tvrdý úder
Syn trenéra dostihových koní Neil Griffon musí neočekávaně převzít otcův podnik a zároveň čelit překážkám nastraženým na otce. Neil se střetává s násilnickou skupinou, která chce stáje zničit, a uprostřed vršících se projevů zla se pokouší vrátit stájím bývalou prosperitu. Největšího morálního zadostiučinění se mu dostane, když se protivníkův syn upřímně včlení do společenství poctivých lidí. Příběh patří k psychologicky nejlépe konstruovaným, je určen nejen milovníkům dobrých detektivek, ale i znalcům dostihového sportu.

Francis, Dick: Vysoké sázky
Steven Scott se živí hraním - vynalézá a vytváří prototypy mechanických hraček. Je tak úspěšný, že si může dovolit vlastnit dostihové koně. Podle svého gentlemanského přístupu k práci a životu soudí druhé, a tak jím silně otřese poznání, že ho Jody, trenér jeho koní, okrádá v malém i velkém. Důkazy však neexistují, aby je získal, musí Steven využít všeho, co dokonale ovládá, hravého důvtipu i technické vynalézavosti. Ale ani on, ani jeho nečekaní spojenci netuší, s jak smrtelnou nenávistí se střetnou…

Frick, Lennart: Lhář
Román švédského prozaika, básníka a esejisty (nar. 1939) ztvárňuje týdenní epizodu ze života sedmačtyřicetiletého náměstka podniku, sebejistého kariéristy, který se vyšplhal vysoko po společenkém žebříčku a už se nemůže beze lží a polopravd vyrovnat s prostředím. Týden jeho života, kdy zařizuje pohřeb otce, odhaluje však na jeho dokonalé masce závažné trhliny.

Frič, Josef Václav: Písně z bašty a jiné básně
Jedná se o agitační poezii, v níž se odráží autorovo vidění událostí v Rakousku a jeho vnitřní pocity.

Fries, Fritz Rudolf: Vzdušná loď
Příběh o životě svého dědečka F.X. Stannebeina, vyučeného sazeče a zástupce německé exportní firmy ve Španělsku, především pak zneuznalého vynálezce. Zatím co světem otřásají události první světové války, žije Stannebein jen a jen svým projektem řiditelné vzducholodi.

Frýbort, Pavel: Vekslák I
"Na politiku kašlu. Chci mít klid a chci slušně žít," říká vysokoškolák Míša a má na mysli pouze peníze, neboť nic jiného než hmotný zisk ho ve skutečnosti nezajímá. Je o člověk zcela prázdný, bez vyvinutého citu, bez samostatného vnitřního života. Jeho inteligence neslouží ke kultivaci osobnosti, ale jen k hledání prostředků, jak si "užít života". Až do poslední chvíle mu uniká, že se právě díky honbě za penězi se skutečným, plnohodnotným životem míjí a moc si toho (dokonce ani ve svém primitivním chápání radosti) neužije.

Frýd, Norbert: Havíř Gavlas
Povídky, z nichž nejdelší je životní příběh ostravského horníka, hrdiny socialistické práce.

Frýd, Norbert: Krabice živých (2x)
Strhující román, který patří mezi nejvýznamnější díla Norberta Frýda z 50.let. Díky strastiplným zkušenostem z koncentračních táborů, autorem prožité bídě a utrpení se toto dílo vyhnulo dobovému schematismu a vychází právě z jeho osobních krutých zážitků.

Frýd, Norbert: Vzorek bez ceny a Pan biskup
První díl románové trilogie čerpá ze skutečných životopisných zápisků dědečka Morice.

Fučík, Julius: Reportáž psaná na oprátce
Autobiografická próza vzniklá ve vězení na Pankráci, vynášená pomocí motáků. Kniha byla poprvé vydána na podzim roku 1945, a to s významnými vynechávkami, které si vyžádala KSČ; její ohlas se rychle šířil a následně začala být překládána do mnoha jazyků a vycházela pravidelně až do roku 1990. Kompletní kritické vydání vyšlo teprve roku 1995 a faksimile rukopisu 2007. Její úspěch spočíval jak v tématu bezprostředního prožitku vězení a čekání na smrt, tak v kvalitě literárního zpracování.

Fučík, Julius: V zemi, kde zítra již znamená včera
Kniha reportáží o cestě autora po SSSR.

Fuchs, Gerd: Nultá hodina
Společenský román...

Fuks, Ladislav: Příběh kriminálního rady
Fuksova novela není pouhým detektivním příběhem. Autor před námi rozehrává psychologické drama, jež vyvěrá z konfliktů mezi otcem a synem. Odkrývá pohled na svět deformovaných vzájemných lidských vztahů.
Viki, syn kriminálního rady, muže strohého, nesmlouvavého, ba až despotického, velmi trpí otcovou bezcitností. Příležitost vidí v dlouhém, bezúspěšném pátrání po vrahu dvou dětí, v němž se otec velmi angažuje. Ve své fantazii si představuje, že vraha vypátrá sám, a tak otce pokoří. Pečlivě studuje veškeré spisy týkající se případu (otec je má doma v pracovně), do plánu zasvětí i kamarády...

Fuks, Ladislav: Spalovač mrtvol
Psychologický hororový román o pracovníku krematoria Karlu Kopfrkinglovi, z něhož se částečně vlivem nacistické ideologie, částečně tím, že byl ovlivněn orientální filosofií, stává maniak, vrah celé své rodiny, manželky, syna (dcera mu však uteče), přičemž věří, že je smrt očistí. Jde vidět jak postupem děje se stává z člověka, který nadevše miluje svoji rodinu bezcitný vrah, který propadl určité ideologii.

Fürnberg, Louis: Dovolená
Značně autobiografický román, odvíjející se v 30. letech, zobrazuje v první části zážitky sudetoněmeckého učitele a pokrokového básníka na zotavené ve Švýcarsku a tragicky končící lásku k mladé Američance a v druhé,fragmentární části jeho návrat do západních Čech, kde překonává osobní tragédii a chystá se do Španělska bojovat.

 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama